Privacy

Privacy statement

Praktijk Nieuwe-Kansen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Praktijk Nieuwe-Kansen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73328588.

Contactgegevens:
www.nieuwe-kansen.nl
Botterstaat 47
1271 XL  Huizen

Mail: rob@nieuwe-kansen.nl
Telefoon: 06-33352842

gebroken hart

Uw privacy

Nieuwe-Kansen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat algemene persoonsgegevens, aantekeningen over uw problematiek, (geestelijke) gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw dossier wordt door mij 20 jaar bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. Indien u wenst dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij mij indienen.

Als u cliënt bent van Nieuwe-Kansen verzamelen wij de volgende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie betreffende de opdracht of therapie

De gegevens die wij  verzamelen, gebruiken wij met het doel om:

 • U te kunnen bellen of mailen
 • U te kunnen factureren.
 • U deugdelijk therapie te kunnen geven.
 • Een dossier bij te kunnen houden.
 • Om aan een wettelijke verplichtingen te voldoen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching/therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cookies op website

Nieuwe-Kansen gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bij het gebruik van onze website worden de volgende cookies geplaatst:

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen o.a. ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan onze website. Ook zorgen deze cookies ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen via onze webshop. 

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt (jouw IP adres wordt geanonimiseerd).

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Wij verstrekken de door jou ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan  Google.

Mogelijkheden om analytische cookies te weigeren
De aanbieders van Google Analytics bieden tools waarmee je de cookies kan weigeren (opt-out).

Google heeft een Browser add-on ontwikkeld waarmee je kan kiezen of een website jouw gegevens mag verzamelen of niet.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alleen personen die werkzaam zijn voor Nieuwe-Kansen kunnen van uw gegevens kennisnemen;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Back-ups worden gemaakt in een cloud omgeving;
 • Wij testen test en evalueren onze maatregelen regelmatig;
 • Fysieke stukken worden bewaard op een afgesloten plek in mijn praktijkruimte;
 • Bij onze afwezigheid is de praktijkruimte altijd afgesloten.

Datalek

Bij Nieuwe-Kansen is tot op heden geen datalek geweest. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn wordt deze gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wordt alles in het werk gesteld om de schade te herstellen/beperken.

Rechten inzake uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen  u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.